Gdański Garden Station | Green Building Standard

Udogodnienia

Co sprawia, że budynek jest wyjątkowy i przyjazny dla najemców

Segregacja odpadów

W budynku możliwa jest segregacja odpadów

Regulacja temperatury

W budynku zapewniona została regulacja temperatury na powierzchniach najmu

Transport

Lokalizacja budynku zapewnia dogodny dostęp do komunikacji miejskiej

Zielone patio

W budynku wydzielone zostało zielone patio dostępne dla wszystkich najemców

Miejsce dla palących

Na zewnątrz budynku wydzielone zostało miejsce dla palących

Połącznie z metrem

Budynek połączony jest ze stacją metra oraz dworcem kolejowym bez konieczności wychodzenia z budynku

Pasaż handlowy

Budynek jest bezpośrednio połączony z pasażem handlowym, bez konieczności wychodzenia na zewnątrz budynku

Stacja małych napraw

W budynku zapewniona została stacja małych napraw dla rowerów.

Go to Udogodnienia dla rowerzystów

Udogodnienia dla rowerzystów

W budynku zapewnione zostały stojaki na rowery, szatnie oraz prysznice dla rowerzystów

Lokalizacja Budynku

Gdański Garden Station
Słomińskiego 6
00-204 Warszawa