19 kwietnia, 2017

Plan działania

1. Wstęp

Najnowsze energooszczędne rozwiązania i udoskonalenia techniczne dają duży potencjał oszczędności energetycznych jednak, aby zapewnić długotrwałe, energooszczędne i sprawne funkcjonowanie budynku niezbędna jest ciągła, właściwie przeprowadzana eksploatacja i konserwacja instalacji technicznych.

2. Plan działania w zakresie poszanowania energii

Eksploatacja, konserwacja i nadzór techniczny Instalacje techniczne budynku będą pod ciągłym nadzorem zapewnionym przez firmę zewnętrzną sprawującą całodobową obsługę i monitoring.

4. Plan pomiarów i weryfikacji

Wdrożony zostanie plan pomiarów i weryfikacji, aby ocenić efektywność energetyczną budynku oraz zapewnić jej stałą optymalizację.

Regulacja instalacji

Instalacje techniczne będą poddawane regulacji po oddaniu budynków do użytkowania i indywidualnie, odrębnie w ramach zasiedlania budynku, aby uwzględnić indywidualne wymagania Najemców, liczbę użytkowników oraz rzeczywiste godziny pracy.

3. Plan działania w zakresie poszanowania jakości środowiska wewnętrznego

Segregacja odpadów

Budynki codziennie wytwarzają znaczne ilości odpadów. Aby ograniczyć ich ilość, zostanie wprowadzona polityka gospodarki odpadami, w ramach której wyznaczone zostaną ogólnodostępne obszary przeznaczone do segregacji odpadów nadających się do recyklingu, takich jak papier, plastik, szkło i baterie.

Osobista regulacja temperatury w pomieszczeniu

Budynek posiadać będzie przeszkoloną elewację zapewniającą doskonałe doświetlenia wnętrza budynku, jednocześnie minimalizując zapotrzebowanie na oświetlenie sztuczne.

Konserwacja systemu wentylacji i klimatyzacji

W budynku B1, należącego do kompleksu biurowego Gdański Garden Station należy regularnie przeprowadzać zabiegi konserwacyjne systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej

W budynku B1 należy regularnie usuwać usterki instalacji: wodno- kanalizacyjnej, przeciwpożarowej, instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, klimatyzacji i węzła ciepła.

Nadzór i kontrola parametrów budynku

W celu zapewnienia jak najwyższego komfortu użytkowników budynku należy prowadzić nadzór i kontrolę firm zajmującymi się instalacjami wewnętrznymi.

Uświadomienie pracowników, personelu i użytkowników budynku

Zużycie energii przez budynek w dużej mierze zależy od osób w nim przebywających i sposobu, w jaki korzystają z zainstalowanych urządzeń oraz systemów.